Lenen zwarte lijst


Iedereen die een lening aangaat in Belgie wordt genoteerd bij de Centrale voor kredieten, een onderdeel van de Nationale Bank van Belgie.
Een van de gegevens die wordt bijgehouden daarin is of iemand een achterstand in betaling heeft, de zogenaamde wanbetaling.
Deze achterstand moet minimaal 3 maanden zijn.
Heeft men deze dan sta je op de “zwarte lijst”.

Sta je op de zwarte lijst dan kan men geen nieuwe lening aangaan totdat je van de zwarte lijst bent afgehaald.
Als men de wanbetaling wel heeft kunnen wegwerken dan staat men nog 1 jaar op de zwarte lijst vanaf de datum van registratie van de wanbetaling.
Indien men de wanbetaling niet heeft kunnen wegwerken dan staat men 10 jaar op de zwarte lijst vanaf de datum van registratie van de wanbetaling.
Wil je een nieuwe lening en sta je op de zwarte lijst dan is het zaak om de wanbetaling aan te zuiveren en dan een jaar af te wachten.
Uitzondering hierop is als je een huis bezit. Indien hier verder niet een te hoge hypotheek op rust dan is er nog wel een mogelijkheid om een lening af te sluiten bij een leningverstrekker. Je wordt natuurlijk wel heel goed doorgelicht.

Indien je geen eigen huis bezit en toch nog wilt lenen terwijl je op de zwarte lijst staat dan ben je aangewezen op alternatieven buiten de reguliere kredietverstrekkers.
Denk aan geld lenen bij je familie of vrienden, belenen of geld lenen van particulieren.
Al deze vormen hebben zijn voor- en nadelen.

Lenen bij familie en of vrienden is iets wat je pas na goed overwegen moet doen.
Voordeel is dat lenen bij familie en of vrienden een hele goedkope manier van lenen is. Ze zullen niet of nauwelijks rente vragen immers. Maar de nadelen die aan verbonden zijn bij het lenen van familie en of vrienden zijn ook niet gering.
Doordat er geen zakelijke relatie is tussen de geldlener en geldschieter en lenen in principe een zakelijke transactie is kunnen de onderlinge verhoudingen onder druk komen te staan.
Denk bijvoorbeeld aan hoe om te gaan als de geldschieter ineens toch versneld het geld terug wilt hebben voor eigen redenen. Of indien de geldlener niet of onvoldoende het geld terug kan betalen. Al heeft men dan misschien het een en ander op papier gezet dan nog zal bij onvrede over de lening en terugbetaling de relatie onder druk zetten.
Over deze vorm van lenen moet je daarom goed erover nadenken.
Wellicht kan je de nadelen buitenschot houden en dan is deze vorm van lenen zeker een optie.


Belenen of lenen op onderpand is een vorm van geld lenen waarbij men een artikel/goed afgeeft als onderpand voor een geldlening.
Deze afgegeven artikel/goed dient als onderpand voor het geldbedrag. Indien de geldlener het geld niet terug kan betalen dan heeft de geldschieter toch de zekerheid dan het hij/zij het geld niet kwijt is. Hij/zij heeft immers het artikel/goed in bezit wat minstens het geleende bedrag dekt. Wat je nodig hebt voor deze vorm van lenen is wel een waardevolle artikel/goed. De waarde van het artikel/goed bepaalt namelijk ook hoeveel je kan lenen en deze zal altijd lager zijn dan de waarde van het artikel/goed.
Verder zal het rentevergoeding die ze vragen hoger zijn dan bij een reguliere lening. Indien je het artikel/goed die je afgeeft om te belenen niet echt nodig heb en je het kan missen, dan kan je beter het proberen te verkopen dan het als onderpand te gebruiken voor een belening.

Geld lenen bij particulier is een vorm van lenen die ondoorzichtig is. Punt is dat er geen reguliering of iets dergelijks is en dat de condities voor de lening geheel afhankelijk is van de geldschieter. Zij beschikken immers over het geld die je wilt lenen. Het kunnen vinden van een particuliere geldschieter is opzicht al moeilijk. De advertenties die op marktplaatsen/zoekertjes/aanbod websites staan van particuliere geldschieters moet je met heel veel voorzichtigheid er tegen aan kijken. Het kunnen immers advertenties zijn van mensen die juist misbruik willen maken van de nood van anderen. Door de nood is men in staat om de laatste strohalm aan te pakken en valt men in de val van de mensen die er misbruik van maken.
Als ze om wat voor redenen geld van willen, bijvoorbeeld als onkosten, dan kan men vanuit gaan dat het een bedrieger is.
Daarom, bij deze vorm van lenen, heel voorzichtig zijn als je zowiezo eentje kan vinden.

Geld lenen met zwarte lijst is dus niet onmogelijk maar er zitten meer nadelen dan voordelen ertegenaan.
Succes ermee.